English info Info v češtině Home
Pište zde ZDARMA
Ask here FOR FREE

Vaše e-mailové dotazy
Your e-mail questions

Info & service:
Info in english Info InfoOur feeling & support to:

         O NÁS  

 • Stránky psychoservice.eu jsou specializovaný informační servis, který vám stručně zodpoví vaši otázku a poradí, jak získat podrobné informace, poradenské služby, specializovaná vyšetření apod. v oboru psychologie. Stránky jsou soukromé, zcela nezávislé na jakýchkoli úřadech a institucích. Nedostávají a nežádají žádné dotace, neuveřejňují reklamy.                                                                                                   

 • Aniž byste se museli – na Internetu, v literatuře nebo u známých -  pracně prokousávat   informacemi o možných řešeních svého problému či dotazu, přinejmenším – a zdarma – vám tuto část ušetříme a na váš dotaz vám odepíšeme kvalifikovaný názor, o jaký druh problému jde a jaké jsou možné směry jeho řešení.  

 • Buď vám pak přímo - projevíte-li zájem - nabídneme příslušné odborné služby, nebo, v případě, že problematika není úplně "naše", poradíme, kam se s problémem nejlépe obrátit.             

       Oblasti, kde vám poradíme a pomůžeme:  

 • Osobní problémy (jakékoli vaše osobní problémy - pochopitelně je zde nelze vypsat, možností je příliš mnoho - s výjimkou případů, uvedených v odstavci 3.).                                 

 • Partnerské problémy a otázky (v dospívání, před manželstvím, v manželství, při hledání partnera – partnerky, ve vztazích, které nejsou manželským svazkem apod.)                           

 • Sexualita  Některých témat – jako sexu - je Internet plný, ale dohledat seriózní aktuální informace a pomoc je obtížné. Pokud jste nemocní, jděte k lékaři; pokud máte problém nebo dotaz (opravdu jakýkoli!), napište nám nebo si s námi domluvte schůzku.                                              

 • Doprava, "psychotesty", způsobilost k řízení motorových vozidel.  Máme akreditaci Ministerstva dopravy ČR. Zajistíme pro vás vyšetření psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel všech kategorií pro amatéry i profesionály vč. učitelů autoškol a dalších speciálních zájemců (dle Vyhlášky 72/2011 Sb. = novela 277/2004 Sb. a dle Zákona 297/2011Sb. = novela 361/2000 Sb., 411/2005 Sb. a 133/2011 Sb.). Pokud je třeba, zajistíme i zpracování znaleckého posudku pro soud či policii, další státní orgány, zaměstnavatele, lékařské zařízení aj. Podrobnosti o této problematice se dočtete ve specializovaných článcích na našich www stránkách.                                              

 • Škola, zaměstnání  Nejsme pedagogicko-psychologická poradna ani personální agentura či úřad práce; máte-li problém, který tyto instituce běžně řeší, obraťte se na ně.  My vás však můžeme informovat a mnohdy vám i zprostředkovat pomoc v situacích, kdy problémy vaše, vašeho partnera či dítěte nějak souvisí se školou (ZŠ, ZvŠ,SŠ, VŠ), její volbou, nebo se zaměstnáním či jeho volbou, a uvedené instituce vám nepomáhají, nebo nejsou k problému kompetentní.                                                                                                            

 • Děti V případě zdravotního problému je správná cesta dětský lékař > lékař specialista nebo > dětský klinický psycholog, nejlépe v rámci některého osvědčeného zdravotnického zařízení. Je však nepřeberná řada problémů a otázek, které nejsou zdravotnické (nebo výhradně zdravotnické) povahy a které vám a vašemu dítěti mohou komplikovat život nebo zamotat hlavu. S takovými jste u nás správně.                       

 • V podstatě cokoli, co se týká psychiky, psychologie vážné i zábavné, výzkumu i aplikací. Např. projekty v rámci personální politiky či trávení volného času, otázky kolem psychologické metodologie, kursy a výuka, vyšetření osob pro určitý účel či „jen tak ze zvědavosti“, vyšetření dvojic z hlediska možných partnerských problémů a úskalí a jejich řešení,  atd.

       Oblasti, kde vám neporadíme a nepomůžeme:  

 •  Jsme si vědomi své zodpovědnosti vůči vám, a uvádíme tedy rovněž oblasti mimo působnost stránek psychoservice.eu:                                     

 • Nejsme zdravotnické zařízení, neléčíme, a neposkytujeme ani konkrétní informace typu „s tímto zdravotním problémem jděte s důvěrou tam a tam“. Leccos o této oblasti též víme, ale informace a doporučení mohou případně podat až specialisté v rámci živého poradenského kontaktu, který vám doporučíme.

 • Z uvedeného důvodu se nezabýváme ani problematikou závislostí na alkoholu, drogách, tabáku, lécích, jakož ani problematikou hráčství (gamblerství) a podobnými. I tyto problémy jsou vždy – ať se vám to zdá, nebo ne – povahy zdravotní, dlouho vznikaly a dlouho se léčí. Nanejvýš vás správně nasměrujeme.                                                                

 •  Nevěříme léčitelům a podobným alternativním - většinou nekvalifikovaným - "také - terapeutům", a i vám doporučujeme jim nevěřit. V oblasti léčitelství, paramedicínských aktivit vč. homeopatie apod. jste u nás špatně.                                                                                    

 • Nepomůžeme vám vyřešit objektivní problémy ve vaší ekonomické situaci (vzniklé půjčkami, dluhy, atd.), na to jsou jiná specializovaná pracoviště.                                              

 • Nejsme úřad práce ani personální agentura. S problémy kolem zaměstnání a nezaměstnanosti se obracejte na ně.

               Vaše redakce www.psychoservice.eu


Provozovatelem a odborným garantem stránek je

PhDr. Jan Šplíchal

klinický, poradenský a dopravní psycholog, soudní znalec, vyučující na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze a v postgraduálních kurzech pro lékaře a psychology.


Stránky www.psychoservice.eu dále ve své již poměrně dlouhé historii spolupracovaly a spolupracují s klinickými, poradenskými a dopravními psychology i s lékařskými a dalšími zařízeními. Tato skutečnost výrazně rozšiřuje možnosti odborné pomoci pro zájemce, kteří se na nás obracejí.

 

Kontakt na redakci je

e-mailem z domovské stránky www.psychoservice.eu
Doporučujeme - čtěte:

KONFERENCE O NEUROREHABILITACI ALBERTOV 2016 (pdf)

Avizo nových publikací o neurorehabilitaci a neuropsychologii.

Přehled zákonných norem, vztahujících se k posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

ANEKDOTY 6

Sebrané spisy Sigmunda Freuda česky - přehled (pdf)

Milan Bouchal_K vyššímu stupni autogenního tréninku (pdf)

Nabídka psychologických vyšetření pro různé účely, nebo jen tak

ANEKDOTY 5

ANEKDOTY 4

ANEKDOTY 3

ANEKDOTY 2

SLOVNÍČEK některých psychologických pojmů.

Glasgow Outcome Scale česky

Prof. Anne_Lise Christensen a metoda EBIQ

O svobodě obecně a o svobodě Internetu zvláště - redakční článek

ANEKDOTY 1

Bazaar & inzerce

HOT - horké nabídky a informace
psychoservice.eu – internetový průvodce a bezplatný on-line informační servis vybraných psychologických otázek a odpovědí
redakce: e-mail